Deze website wordt beheerd door de maatschap AantjesZevenberg Advocaten (hierna: AantjesZevenberg). Deze privacyverklaring is van toepassing op de websites www.AantjesZevenberg.nl, AZletselschade.nl, AZarbeidsrecht.nl en AZcassatie.nl

Wij respecteren de privacy van bezoekers van deze websites en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet stellen.

Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Lees onze algemene privacyverklaring voor onze juridische dienstverlening.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van deze persoonsgegevens, omdat wij al uw vragen graag beantwoorden en wij daarmee eventuele potentiële cliënten kunnen bereiken.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op onder meer de rechtsgebieden letselschade, arbeidsrecht en civiele cassatie, onze diensten en aanverwante zaken. Wij gebruiken contactgegevens van onze cliënten voor het versturen van commerciële informatie, zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events. U kunt zich voor de mails met commerciële informatie altijd afmelden door de afmeldmogelijkheid te gebruiken die in ieder bericht is opgenomen of door een mail aan info@aantjeszevenberg.nl. Wij gebruiken contactgegevens van andere relaties dan onze cliënten voor het versturen van commerciële informatie, zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events alleen als u daar vooraf toestemming heeft gegeven. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken door de afmeldmogelijkheid te gebruiken die in ieder bericht is opgenomen of door een mail aan info@aantjeszevenberg.nl.

Bewaartermijnen

Het toezenden van de nieuwsbrief

Wij gebruiken de contactgegevens van onze cliënten voor het versturen van commerciële informatie tot maximaal vijf jaar na het sluiten van het dossier dat wij voor u hebben behandeld, tenzij de cliënt toestemming heeft gegeven voor het versturen van de nieuwsbrief. In het geval u toestemming voor het versturen van de nieuwsbrief heeft gegeven, dan worden de naam- en e-mailgegevens bewaard zolang u geïnteresseerd bent in onze nieuwsbrief. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres (en uw naam) van onze verzendlijst verwijderd.

Het beantwoorden van uw vragen

Naam, e-mailadres en telefoonnummer worden bewaard zolang nodig is voor het beantwoorden van uw vragen. Indien u als cliënt tevens een overeenkomst met ons bent aangegaan, dan worden deze persoonsgegevens bewaard voor de uitvoering van de overeenkomst. Hiervoor geldt een bewaartermijn van minimaal vijf jaar. Lees onze algemene privacyverklaring voor onze juridische dienstverlening.

Technische redenen, zoals optimalisatie van de website

Technische gegevens worden, voor zover mogelijk, in geanonimiseerde vorm opgeslagen en worden gebruikt zolang als nodig is om de website te optimaliseren.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op onder meer de rechtsgebieden letselschade, arbeidsrecht en civiele cassatie, onze diensten en aanverwante zaken. Wij gebruiken contactgegevens van onze cliënten voor het versturen van commerciële informatie, zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events. Wij gebruiken contactgegevens van andere relaties dan onze cliënten voor het versturen van commerciële informatie, zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events alleen als u daar vooraf toestemming heeft gegeven. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Ook kunt u een afmeldverzoek mailen naar info@aantjeszevenberg.nl. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt enkel verstrekt aan J F.M. B.V., Kivitslaan 35, 5062 AA Oisterwijk. Dit bedrijf verzendt de nieuwsbrief namens ons. Wij hebben met J F.M. B.V. een verwerkersovereenkomst gesloten.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

De functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. Deze kunnen niet worden uitgeschakeld, want dan werkt de website niet. Hiervoor is uw toestemming niet nodig. Die vragen we daarom ook niet.

De analytische cookies worden door het Amerikaanse bedrijf Google geplaatst: de Google Analytics cookies. Hierdoor kan worden bijgehouden hoe bezoekers de website gebruiken. Zo kan de gebruiksvriendelijkheid van de website worden verbeterd. Deze informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Er is gekozen voor de privacy vriendelijke instelling van Google Analytics. We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. De instellingen zijn zo ingesteld dat uw IP-adres wordt geanonimiseerd en er geen gegevens met andere Google diensten worden gedeeld. Door deze instellingen is uw toestemming niet nodig voor de Google Analytics cookies. Deze vragen we daarom ook niet. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Internetsites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Beveiliging

Ter bescherming van verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. Zo maken wij gebruik van een https-website. Een SSL-certificaat is te herkennen aan een slotje en https:// in de URL. Dit zorgt ervoor dat de gegevens die u invult in het contactformulier en het aanmeldformulier versleuteld worden verstuurd.

Inzage, correctie, recht van verzet en klacht

U heeft na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonsgegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet benaderd wenst te worden met informatie over onze diensten door dit te melden via ons adres:

AantjesZevenberg Advocaten

T.a.v. Jeroen van Apeldoorn

Haagweg 108

2282 AE Rijswijk ZH

Eveneens kunt u ons een e-mail sturen met voornoemd verzoek: vanapeldoorn@aantjeszevenberg.nl

Verder heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij staken de verwerking van de persoonsgegevens, tenzij wij (dwingende) gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen Privacy- en cookiesverkaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacy- en cookiesverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.